Někdo říká, že etiketa je dnes passé. Ale opak je pravdou. Znalost společenského chování nám pomáhá cítit se sebevědomě v jakékoliv situaci, ať už se jedná o přijímací pohovor, účast na významné společenské události nebo rodinnou oslavu. 

Několik let jsem pracovala jako studijní poradkyně. Zkušenost s divadlem spolu s mým celoživotním obdivem k vytříbenému společenskému chování dřívějších dob dala vzniknout tomuto projektu. 

Cílem Školy etikety je ukázat dětem všech věkových kategorií, že zdvořilost a slušné chování je nejen milé, ale také pro všechny zúčastněné strany prospěšné.

Pro žáky na prvním stupni základní školy je určeno představení Cesta do Království Etikety aneb co by měla vědět každá holka i každý kluk. Představení pro starší žáky je připravováno na podzim 2024. Napsali o představení

Představení probíhá přímo ve škole nebo na vámi zvoleném místě (např. kulturní dům, kino, apod.)

Během dopoledne je možné odehrát až tři představení. 

Objednávka představení

Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!